YUGEN: Parel van Takazumi

— HET WORDT WEER TIJD VOOR YUGEN! —

De temperatuur daalt. We beginnen langzaamaan aan de winter te denken.
Gun uw koi de ultieme immuun-boost en zie ze de koude periode glansrijk doorkomen!

Yugen is een volledig voer voor koi met een toegevoegde bacteriële immunomodulator (bioprotein 00635-en), waardoor het een weergaloos effect heeft op het immuunsysteem van de koi. Voeren met Yugen resulteert zowel bij de opgroeiende als bij de volwassen koi in zeer korte tijd in een goed ontwikkeld en superieur functionerend immuunsysteem. Dit uit zich in een verbazingwekkend snelle groei, spectaculaire kleurontwikkeling en bovenal in een sterke verbetering van de natuurlijke weerstand.

Voer Yugen in plaats van het normale voer 4 x per jaar gedurende 5 dagen, met tussenpozen van minimaal 2 maanden en in elk geval kort vóór en kort na de winterperiode.

Yugen is een toepassing die voortkomt uit de levenslange zoektocht van professor John en Mrs Cynthia Stanford naar methoden om het immuunsysteem van mens en dier te versterken.

Yugen is een gezamenlijk product van Bioeos [gb] en Takazumi [nl].